Ads Header

About Me

We Production Movie Scenes Ice Craving Bar Restaurant Hotel Decoration All Kind of Artisitic Works
เป็นองค์ประกอบสำคัญสิ่งหนึงในการจัดงานต่างๆ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ชม ให้รับรู้ถึงบรรยากาศภายในงาน และสารที่ผู้จัดงานต้องการจะสื่อ นอกจากนั้น ยังเป็นภาพหลักที่จะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ หลักการของการออกแบบเวที ที่สำคัญก็คือการตอบโจทย์ลูกค้า ทุกครั้งในการทำงาน กล่าวคืองาน Events หรืองานอื่นๆ ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการออกแบบที่ดี นั่นหมายความถึง ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้จริง รวมถึงการเตรียมการอย่างมืออาชีพ ในงบประมาณและเวลาที่กำหนด และนับเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในกลุ่มงาน...

Monday, October 3, 2011

Events Catering

ธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมหรือธุรกิจแคเทอริ่งเป็นธุรกิจกำลังได้รับความนิยม ซึ่งธุรกิจนี้เป็นช่องทางการตลาดใหม่ของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมจัดงานเลี้ยงฉลองกันในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนๆ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดที่เริ่มต้องการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมในช่วงโอกาสต่างๆ เช่น งานแถลงข่าว งานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆของธุรกิจ เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2549 มูลค่าของธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมอยู่ที่ 300 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตสูงถึง 20% เมื่อเทียบกับในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเพียง 10% เท่านั้น ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีบรรดาผู้ประกอบการเปิดตัวเข้ามาดำเนินธุรกิจประเภทนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้จะมีฐานธุรกิจเดิมอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารและร้านเบเกอรี่ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมเริ่มมีการแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น

ธุรกิจการจัดงานเลี้ยงมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

- การจัดงานเลี้ยงตามบ้าน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปจากการออกไปจัดงานเลี้ยงตามร้านอาหารหรือโรงแรม โดยหันมาจัดงานกันที่บ้าน โดยมีลักษณะเป็นการจัดงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้าน ทั้งในลักษณะการเลี้ยงอาหาร หรือเลี้ยงน้ำชาและอาหารว่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน งานเลี้ยงในโอกาสปีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้แนวโน้มในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมจัดงานเลี้ยงส่วนตัวกันมากขึ้น ทำให้ตลาดนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โอกาสของผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในการก้าวเข้ามาให้ประสบความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงส่วนตัว คือการเน้นความเป็นแฟชั่น แคทเทอริ่ง ทำให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยเน้นการตกแต่งและอาหารที่มีสไตล์และเน้นความคิดสร้างสรรค์

- การจัดงานประชุม/สัมมนาหรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันการจัดงานประชุม/สัมมนานั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะตามโรงแรมเท่านั้น แต่บางครั้งหน่วยงานราชการหรือบริษัทขนาดใหญ่มีการจัดประชุม/สัมมนา รวมทั้งการจัดเลี้ยงตามหน่วยงานราชการต่างๆ มหาวิทยาลัย และงานเลี้ยงภายในองค์กรเอง ซึ่งเป็นช่องทางของธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมทั้งในลักษณะการบริการจัดส่งถึงที่ และการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดยการบริการในลักษณะจัดส่งถึงที่นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอาหารกล่องที่บริการสำหรับงานขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการบริการอื่นๆ ส่วนการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นั้นต้องการบริการเสริมอื่นๆเช่น พนักงานที่คอยบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงของว่าง ตลอดจนบริการด้านภาชนะและอุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการเหมารวมในการจัดเลี้ยงทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยตลาดในลักษณะนี้ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการรับจัดงานเลี้ยงเข้าไปรุกตลาดมากกว่า 5-6 ปีแล้ว

- ธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาด ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาความต้องการของตลาดที่เริ่มต้องการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมในช่วงโอกาสต่างๆ เช่น งานแถลงข่าวต่างๆของบริษัท การเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบริการจัดเลี้ยงทั้งอาหารคาวและของว่าง รวมทั้งเครื่องดื่มเข้าไปมีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งของงานจัดกิจกรรทางการตลาด ซึ่งธุรกิจบริการจัดเลี้ยงแนวใหม่จะแข่งขันในเรื่องบริการอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อย แข่งขันกันในเรื่องความคิดสร้างสรรในการจัดอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้ประกอบการที่เข้ามารับจัดงานส่วนใหญ่จะเป็นออร์แกนไนซ์เซอร์ ซึ่งมีจุดขายที่รับจัดงานเลี้ยงโดยจัดเมนูและอุปกรณ์ในการใช้กับงานตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเป็นหลัก หรือการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้เข้ากับงานที่จัดได้อย่างกลมกลืน ซึ่งการจัดงานลักษณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจการจัดเลี้ยงแนวใหม่ที่ฉีกแนวไปจากรูปแบบเดิมๆ

ธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมนับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และการมองหาโอกาสในการขยายตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆ โดยการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทำให้อัตราการขยายตัวของ
ขั้นตอนการติดต่อบริการ1. ติดต่อสอบถามเบื้องต้นโทร 089-1411002

2. นัดพบปะพูดคุยเพื่อรับงาน Project

3. ทางเรานำ Project กลับไปพิจารณา ประเมินเวลาและงบประมาณค่าจัดสร้าง


4. ทำสัญญาว่าจ้าง และเริ่มทำงานตามโครงการและระยะเวลา ตามที่ตกลงกันไว้* Siriphong P. / ศิริพงศ์ ผการัตน์สกุล

Tel : 089-1411002