Ads Header

About Me

We Production Movie Scenes Ice Craving Bar Restaurant Hotel Decoration All Kind of Artisitic Works
เป็นองค์ประกอบสำคัญสิ่งหนึงในการจัดงานต่างๆ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ชม ให้รับรู้ถึงบรรยากาศภายในงาน และสารที่ผู้จัดงานต้องการจะสื่อ นอกจากนั้น ยังเป็นภาพหลักที่จะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ หลักการของการออกแบบเวที ที่สำคัญก็คือการตอบโจทย์ลูกค้า ทุกครั้งในการทำงาน กล่าวคืองาน Events หรืองานอื่นๆ ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการออกแบบที่ดี นั่นหมายความถึง ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้จริง รวมถึงการเตรียมการอย่างมืออาชีพ ในงบประมาณและเวลาที่กำหนด และนับเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในกลุ่มงาน...

Monday, October 3, 2011

About Me

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเล็กๆ ของเรา ที่ต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ อย่างโชกโชน ไม่ว่าจะเป็น On Stage Production หรือ Exhibition Design and Construction โดยเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การผลิตงานดีๆ ออกมา ตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้อย่างครบถ้วน ในงบประมาณที่สมเหตุสมผล

แนวความคิดหลักของเรา ก็คือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต่างๆในการทำงาน ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำตอบที่ต้องการโดยเร็วที่สุด ได้รับงานที่ดีที่สุด ในงบประมาณที่เหมาะสม


1. ทีม AE และทีมโปรดักชั่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไม่มีช่องว่างระหว่างทีม โปรดักชั่น และทีมดูแลลูกค้า เพราะทีมงานที่ประสานงานกับลูกค้า เป็นทีมงานที่เข้าใจใน โปรดักชั่น เป็นอย่างดี และมีการถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากลูกค้าสู่ ทีมโปรดักชั่นทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

2. การทำงาน ที่รวดเร็วฉับไว
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนความพร้อมของทีมงานทุกคน 24 ชม. ต่อวันคือเวลาที่เราให้กับงานทุกๆงาน นอกจากนั้นการฝึกฝนทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, Hi-technology Gadget หรือแม้แต่ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ล้วนมีส่วนช่วยให้การทำงานระหว่างเราและลูกค้า ราบรื่น รวดเร็ว และ เชื่อถือได้

3. ระบบ Event Consult
เป็นวิธีการทำงานบนพื้นฐานของการความต้องการของลูกค้า และทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่แล้ว บางครั้งการจัดงานที่มีงบไม่มากนัก ไม่ได้แปลว่างานที่ออกมาจะด้อยคุณค่าแต่อย่างใด การพูดคุยกัน คำแนะนำและการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมช่วยให้งานที่ออกมา สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเหมาะสม ระบบ Event Consult จึงเป็นอีกทางออกของการจัดงาน ในยุคที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีการแข่งขันกันสูงมากเช่นนี้

4. การนำเสนองานที่ชัดเจน
ทุกครั้งที่นำเสนองาน ทางเรามีการเตรียมการอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมข้อมูล หรืองานเอกสาร ต่าง ๆ เพื่อให้ ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพงานอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันการ
ขั้นตอนการติดต่อบริการ1. ติดต่อสอบถามเบื้องต้นโทร 089-1411002

2. นัดพบปะพูดคุยเพื่อรับงาน Project

3. ทางเรานำ Project กลับไปพิจารณา ประเมินเวลาและงบประมาณค่าจัดสร้าง


4. ทำสัญญาว่าจ้าง และเริ่มทำงานตามโครงการและระยะเวลา ตามที่ตกลงกันไว้* Siriphong P. / ศิริพงศ์ ผการัตน์สกุล

Tel : 089-1411002